top of page

Privacy-verklaring.

Bij Kot op stelten hechten we veel belang aan je privacy en beveiliging, want wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privavy-verklaring hier vragen over hebt, dan kan je contact opnemen met ons. 

Kot op stelten 

t.a.v. Kaat Nuyttens 

Boomgaardstraat 132

8520 Kuurne 

hallo@kotopstelten.be 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens worden door Kot op stelten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

  • om bestellingen door jou geplaatst te kunnen opvolgen en verzenden. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van nodig hebben: persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. 

We gebruiken de verzamelende gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor het bezorgen van de spullen voor de slaapfeestjes en het verzenden van de uitnodigingen voor het feestje. Met deze derde partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage of recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze verklaring staat er hoe je contact met ons kan opnemen. 

Verder kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacy statement 

Kot op stelten kan steeds haar privacy statement wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

Deze privacy-verklaring werd opgesteld op 11 oktober 2020. 

Klachten 

Moc

veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring volgens de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G) lees je meer over het het verzamelen, bewaren en beschermen van je gegevens. 

>> Wat? 

Je gegevens worden in hoofdzaak intern verwerkt door Kot op stelten. Hiervoor worden de nodige afspraken in een verwr

bottom of page